En ny kartlegging viser at kommuner som innførte aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, ikke fikk flere unge ut i arbeid.

Forsker og økonom Espen Steinung Dahl har sett på nesten 70 prosent av landets kommuner for å se om aktivitetsplikten hadde noen effekt. Det han fant overrasket ham, skriver Dagsavisen. Det viste seg nemlig at andelen ungdom som jobber, gikk ned med rundt 1 prosent i de kommunene som stilte krav til aktivitet.

– Jeg hadde forventet å finne positive endringer eller ingen endring. Det som kan ha skjedd er at flere har gått over i utdanning eller blitt forsørget av sin familie, sier Steinung Dahl om kartleggingen.

Tidligere forskning har nemlig vist at aktivitetsplikt har en positiv effekt på sysselsettingen, men det har vært basert på tall fra tiden rundt årtusenskiftet.

En mulig forklaring på at færre mottar sosialhjelp når det innføres aktivitetskrav, er mange ikke orker å forholde seg til kravene og selv kommer seg i jobb, utdanning eller velger å bli forsørget av andre.

Selv om forskeren ikke fant noen positiv effekt, er han ikke negativ til aktivitetskrav.

– Jeg kan ikke si at det ikke funker ut fra mine undersøkelser. Jeg tror aktivering kan være riktig for enkelte, men det må forskes mer på hva slags tiltak som er riktig for ulike brukere, sier han.