- Det er veldig ekkelt å ikke vite hva som skjer i framtida.

Det sier videregåendeelev Ester Halvorsen til Trd.by. Hun går sisteåret på Heimdal videregående skole, og er med det en av mange elever som er rammet av den pågående streiken. Hun ser mørkt på om streiken blir langvarig.

- Om lærerne ikke rekker å sette standpunktkarakterer, vil det føles som om alt arbeidet dette halvåret er forgjeves. Jeg blir bekymra for framtida, og er redd jeg ikke kommer inn på den høyere utdanninga jeg vil.

Spøker for standpunktkarakterene

Onsdag denne uka ble alle de fylkeskommunale videregående skolene i Trondheim rammet av streik. I tillegg er det også streik ved Levanger videregående skole.

Om streiken vedvarer, spøker det for standpunktkarakterene for avgangselevene. Lærerne i streik har nemlig ikke mulighet til å sette karakterer, med mindre det blir gitt dispensasjon til dette.

Det er det avgangselever som Ester nå håper på.

- Jeg er ikke imot streiken, lærerne gjør en så god jobb at de fortjener det de streiker for. Men konsekvensene kan bli veldig store for oss. Jeg håper søknaden om dispensasjon blir innvilga, slik at vi får som fortjent for det vi har jobba for. Det kan hende streiken slutter i tide, men det vet man jo ikke.

Ester beskriver et krevende skoleår på grunn av korona. Nå håper hun at all jobbinga det siste halvåret ikke blir forgjeves. Foto: Privat

Rett i forkant av opptrappingen av streiken onsdag, sa Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, at de har mulighet for mulighet for å sette 1. termin-karakteren som standpunkt. Det har skjedd før under streik, og det kan skje igjen.

- Vi vil elevenes beste. Og hvordan det blir tilslutt, avhenger av hvor lenge denne streiken varer.

Han skisserte to mulige scenarioer for å oppnå det:

- Varer streiken i kort tid, kommer lærerne tilbake og karakterene vil bli satt før fristen. Blir dette langvarig, vil det være aktuelt å for hver skole å søke dispensasjoner.

- Skjønner de er bekymra

På Heimdal videregående skole, der Ester er elev, ble 60 lærere tatt ut i streik denne uka. Skolen er ikke stengt, men det gis ikke undervisning i timene til de streikende lærerne, opplyser assisterende rektor ved Heimdal videregående skole, Arve Waal.

- Vi har fått tilbakemeldinger på streiken fra elevene, og skjønner at de er bekymra, sier Waal til Trd.by.

Han forklarer at søknaden om dispensasjon ennå ikke er avgjort, og at han derfor ikke kan si noe om hva som vil skje med standpunktkarakterene nå.

- 15. juni er siste dato, da må alle karakterene være satt. Hvis streiken blir avslutta før den tid, er det en mulighet. Om det blir tett opp mot fristen, vil skolen gjøre det som skal til for å rekke å sette karakterene, sier Waal og legger til at streiken er en lovlig arbeidskonflikt som de respekterer.

- Blir nødt til å bruke masse penger på å ta opp fag

Signaler fra Utdanningsforbundet tyder på at situasjonen for avgangselever i videregående kan stille seg annerledes enn for tiendeklassingene, hvor lærerne fikk dispensasjon for å sette standpunktkarakterer. Siden alle de fylkeskommunale videregående skolene i Trondheim er rammet av steikende ansatte, vil det ramme en større gruppe elever her enn det gjorde i grunnskolen.

Ester forklarer at hun som mange andre har satt inn støtet og gjort sitt beste for å få gode standpunktkarakterer dette siste halvåret av videregående skole. Om lærerne ikke rekker å sette karakterer nå før sommeren, blir det karakterene fra 1. termin som blir gjeldende.

- Jeg vil ikke komme inn på studiet jeg ønsker hvis jeg får karakterene fra januar, da jeg har forbedret mange. Da blir jeg nødt til å bruke masse penger på å ta opp fag, noe jeg selvfølgelig ikke ønsker, sier Ester.

- Avgangselever lever nå i frykt for å ikke få standpunktkarakterene sine fra dette halvåret. Folk er bekymra.