Studien viser samtidig at det har vært en moderat reduksjon i alkoholforbruket fra 2007 til 2019, skriver Tidsskriftet i en pressemelding. Tidsskriftet utgis av Norsk medisinstudentforening.

Studien omfatter 2.247 studenter, hvorav 857 er fra 2007 og 1390 fra 2019.

Omtrent 70 prosent av de spurte studentene i 2019 sier de bedrev overstadig drikking på en typisk drikkedag, men dette er 12 prosent mindre enn i 2007.

Til tross for en reduksjon mellom 2007 og 2019, peker forskerne på at det fortsatt er en stor andel studenter som har risikofylte og potensielt skadelige alkoholvaner.

– På bakgrunn av dette ser vi et tydelig behov for å undersøke langtidskonsekvensene av studentenes alkoholforbruk, samt hvorvidt alkoholvaner tilegnet i studietiden har betydning for fremtidig helse, skriver lege Mathilde Hernholm og medarbeidere.