– De aller fleste finansierer boligkjøp helt eller delvis med lån, og én av fire får hjelp av foreldrene til boligkjøp. I 2023 er forskudd på arv den vanligste typen foreldrehjelp, sier Madeleine Schlyter Oppøyen, førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå (SSB).

At forskudd på arv er den vanligste typen foreldrehjelp, er en endring fra tidligere. I 2015 var den mest vanlige typen foreldrehjelp at foreldre eller svigerforeldre stilte opp som kausjonister.

Tall fra SSB viser også at flere husholdninger leier bolig enn tidligere. 28 prosent av husholdninger leier boligen de bor i, 14 prosent eier bolig gjennom borettslag eller aksjeselskap og 58 prosent er selveiere.