Risikoen for å bli skadd eller omkomme i trafikken har sunket jevnt de siste 30 årene, men de siste fire årene har tallene vært stabile, skriver Transportøkonomisk institutt (Tøi).

Tøi skriver at forskerne de siste årene har funnet en «meget sterk reduksjon» i risiko for moped. Det er nå omtrent like stor risiko for å omkomme på en slik – som oftest tohjuling – som i bil.

Risikoen er stadig høyest for motorsykkel og lavest for førere og passasjer i bil – og nå også moped.

Blant bilførere er menn og kvinner like utsatt for å havne i personskadeulykker. Der er forskjellen at menn har høyere risiko for å bli drept, mens kvinner har høyere risiko for å bli skadd.

Aldersgruppen som skiller seg ut i statistikken, er de unge. For dem har risikonedgangen de siste 30 årene stagnert, og fra 2018 har det vært en økning i antallet ulykker med unge sjåfører.

– Dette er en utvikling som bekymrer og opptar oss, sier Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Tøi opplyser at det er store mørketall for syklister.

«For sykkel er underrapporteringen av ulykker særlig stor, fordi det er svært mange eneulykker som ikke registreres av politiet, og som dermed ikke kommer med i den offisielle statistikken. Denne underrapporteringen har trolig økt over tid, så man må være spesielt varsomme i tolkningen av risikotallene for syklister», heter det i pressemeldingen.