42 mennesker omkom i trafikken i sommer. Så langt i år har 13 ungdommer mellom 15 og 19 år omkommet i trafikken. Ni av dem omkom i sommer. Det er det høyeste antallet i den aldersgruppa siden sommeren 2009.

– Noe av det mest tragiske vi opplever, er å miste barn og unge i trafikken. Det føles så ufattelig meningsløst. Over lang tid har vi hatt en betydelig nedgang i antall drepte barn og unge, og da blir det ekstra sterkt og håpløst når vi mister så mange på kort tid. Dette er dødsfall som vil prege familier, vennekretser og lokalsamfunn i lang tid, sier fagsjef Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Ungdommene omkom i møteulykker og utforkjøringer – som er de vanligste ulykkestypene ved dødsfall i trafikken.

– Vi må prioritere innsatsen mot barn og unge i enda større grad enn i dag, sier Johansen.