Det har vært egne forskerlinjer i medisin siden 2002, og erfaringene derfra har vært gode, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Nå ønsker regjeringen å utvide ordningen til flere fag. Forskningsrådet starter derfor opp piloter ved fem universiteter.

– Regjeringen har åpnet opp for å etablere forskerlinjer i flere fag, for talentfulle og motiverte studenter. Erfaringen viser at forskerlinjer kan gjøre en forskerkarriere mer attraktiv, og få flere unge, gode og selvstendige studenter til å ta en doktorgrad. Det krever god opplæring, men er en forutsetning for framtidig forskningskvalitet, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Norske doktorgradsstudenter bruker relativt lang tid på å fullføre graden og er i gjennomsnitt eldre når de disputerer enn kolleger i andre land.

De nye fagene som får forskerlinjer, er ingeniørvitenskap ved NTNU, rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, informatikk ved Universitetet i Oslo, veterinærmedisin ved NMBU og psykologi ved Norges arktiske universitet.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook