Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som har foretatt undersøkelsen. De har sammenlignet karakterene på nasjonal deleksamen i årsregnskap i 2015 med tidligere resultater fra tilsvarende eksamen der sensuren ble foretatt lokalt, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har foretatt undersøkelser som konkluderer med at det i flere tilfeller er lettere å få gode karakterer ved studieprogrammer med lavere opptakskrav. Resultatene forteller oss at det nå er spesielt viktig at institusjonene ser nærmere på studier hvor studentene over tid oppnår meget gode karakterer, samtidig som opptakskravene på studiene er lave, sier Nokut-direktør Terje Mørland.

En tidligere rapport fra Senter for økonomisk forskning konkluderte med at undervisningssteder som rekrutterer de sterkeste studentene med best karakterer fra videregående, også har den strengeste karakterpraksisen.

– En krise for studentene

Norsk studentorganisasjon (NSO) kaller det en krise for studentene at det er så store forskjeller mellom studiestedene fordi det kan så tvil om studentenes resultater.

– Det er problematisk for studenter at karakterene i noen tilfeller ikke gjenspeiler den reelle kompetansen som studentene besitter. Karakterer skal brukes som en pekepinn på kompetansen som studentene har, dette kan bidra til å skape utfordringer for arbeidsgivere som leter etter riktig kompetanse hos potensielle nyutdannede studenter, sier leder Mats Johansen Beldo i en kommentar til NTB.

Kunnskapsministeren reagerer

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sier at det ikke skal være slik at karakterene skal være avhengig av hvor man har studert.

– Vi vet at det ikke alltid er slik at en A er en A uansett hvilken høyskole eller universitet som setter karakteren – eller hvilket fag man tar. Derfor har vi gitt Universitets- og høgskolerådet i oppgave å jobbe for å bedre samordning av karakterbruken, sier Asheim.