– Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viste at en del norske studenter i utlandet har psykiske vansker. Nå gir vi ANSA mulighet til å hjelpe flere studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Stadig flere studenter oppgir at de sliter psykisk. Ifølge Norsk studentorganisasjon har studenters psykiske helse forverret seg drastisk fra 2014 til 2018. I Norge bistår studentskipnadene studentene med å få tilgang til helsehjelp for psykiske problemer.

– Norske studenter i utlandet har falt utenfor dette apparatet. En del rapporterer at de har få eller ingen hjelpetiltak rundt seg. ANSA har gjort et viktig arbeid særlig for å formidle nettbasert hjelp, men ønsker å utvide tilbudene. Det får de nå muligheten til, sier Nybø.

ANSA tilbyr blant annet et online psykolog-tilbud så studentene har tilgang til norsk psykolog, uansett hvor i verden de er. Utenlandsstudentenes interesseorganisasjon får nå 760.000 kroner i støtte til arbeidet. Samtidig blir regelverket endret slik at ANSA nå regnes som en studentsamskipnad.

Beslutningen kommer etter at NRK har satt søkelyset på en økt bekymring knyttet til den psykiske helsen til særlig medisinstudentene i Øst- og Sentral-Europa.

– Jeg er glad for at NRK har løftet problemstillingen, sier Nybø til NRK.