Utviklingen siden 1985 viser ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) en nedgang i forekomst av karies for 5-, 12- og 18-åringer i Norge, og i alle fylker. Forskjellene mellom fylkene med færrest og flest hull er også blitt mindre.

Nullhullsgenerasjonen under 18 år øker etter hvert som stadig flere av dem aldri har hatt hull. I 1985 var det 1 prosent av landets 18-åringer som var hullfrie, mens denne andelen hadde økt til 32 prosent i 2022.

I fjor hadde de undersøkte 5-åringene i Innlandet, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland færrest tenner med hull, alle med 0,5. Oslo har flest med snitt på 1,1 tenner med hull.

Den offentlige tannhelsetjenesten undersøkte og behandlet i fjor 660 000 barn og unge. Det utgjør 65 prosent av befolkningen i alderen 3 til 18 år. Foto: Frank May / NTB

Blant 12-åringer er det igjen Innlandet og Rogaland som har lavets snitt tall, med 07, tenner med hull i, mens Vestfold og Telemark og Agder har flest, med snitt på ei tann med hull.

Blant undersøkte 18-åringer er Innlandet fylket med færrest gjennomsnitt, med 2,3 tenner med hull. Troms og Finnmark fylke og Agder fylke var de to med flest, henholdsvis 3,3 og 3,4 tenner med hull.

Den offentlige tannhelsetjenesten undersøkte og behandlet i fjor 660 000 barn og unge. Det utgjør 65 prosent av befolkningen i alderen 3 til 18 år.