Sit og Velferdstinget har nå delt ut to millioner kroner i ekstra støtte til frivilligheten av totalt søkte 4 740 718 kroner. Det skriver Sit og Velferdstinget i ei pressemelding.

Av de utdelte midlene fikk Studentersamfundet 1 345 054 kroner.

- Dette setter vi stor pris på. De er flotte støttespillere for oss, og vi synes det er fint at de prioriterer oss i ei økonomisk vanskelig tid, sier Samfundet-leder Karen Mjør.

Har tapt mer

Som alle andre uteplasser, måtte også Samfundet stenge dørene i midten av mars. Vanligvis stenger Samfundet i slutten av april - når eksamensperiode og sommerferie står for tur.

Karen Mjør tiltrådte sin nye stilling som Samfundet-leder 17. mai. Foto: Synne Mauseth

- Vi har hele tiden hatt tro på at det ordner seg, men det er ikke noen tvil om at det var vanskelig da vi måtte stenge - også økonomisk. Samtidig er Samfundet i en heldig situasjon. Vi stenger uansett tidlig, så det var heldigivis ikke snakk om så mange uker i løpet av vårsemesteret, sier Mjør.

Likevel har det gått en del penger ut av kassa, og nesten ingenting inn. Ifølge Mjør er påløpt totalt tap for Samfundet innen 1. mai beregnet til 4 135 000 kroner. De har i tillegg til støtte fra Sit og Velferdstinget, også fått rundt 600 000 kroner fra Arrangørordningen.

- Netto tap for høsten som vi ikke har fått støtte for, er derfor 2 197 000 kroner. Vi vil fortsette å søke om midler. Det ser ut som det vil være betydelige restriksjoner når vi også åpner i høst, noe som også vil påvirke økonomien vår betraktelig.

Flere fikk støtte

NTNUI fikk til sammen 470 294 kroner fordelt på elleve grupper og andre studentforeninger fikk totalt 184 652 kroner.

Etter pandemiutbruddet i mars har Sit og Velferdstinget jobbet med å sette opp en økonomisk støtteordning til foreninger som ble hardt rammet. I pressemeldingen skriver de at denne ordningen kom opp etter at Velferdstinget hadde blitt kontaktet av flere organisasjoner som da sto med store utgifter på arrangementer som måtte avlyses.

- Vi som velferdsting har ansvar for å hjelpe de som er hardt rammet. De frivillige organisasjonene vil fortsette å ha så stor aktivitet som mulig, men har ikke mulighet til å ha like mange på sine arrangementer. Det betyr mindre inntekter, samtidig som arrangementene koster, sier påtroppende leder i Velferdstinget, Kenneth Stange.

- Vi ønsker ikke at det skal være mindre morsomme ting å finne på i byen når de nye studentene kommer. Til høsten kan det derfor bli aktuelt for Velferdstinget å se på mulighetene for å gi enda mer støtte til frivilligheten, legger han til.