Det sier Marius Clem, leder i BI studentorganisasjon (BISO) i Trondheim.

Onsdag i forrige uke sendte ledelsen ved Handelshøyskolen BI ut en melding til studentene der de advarte mot fusking på vårens eksamener. I en artikkel på studentportalen siteres professor og programdirektør Lars Erling Olsen:

– Vi har merket oss at det er økt aktivitet og mye fusk på sosiale medier denne våren, og jeg er skuffet over at den aktiviteten er så stor.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Mange reagerte

I samme artikkel opplyser Olsen om at studenter vil kalles inn til muntlige høringer, som etterprøving av eksamensinnleveringene.

Han presiserer også at de vil innkalle tilfeldig utvalgte studenter, og studenter der det er mistanke om fusk. Det har fått BI-studenter over hele landet til å reagere – også i Trondheim.

– Vi i BISO har fått en rekke tilbakemeldinger fra studentene etter at denne e-posten ble sendt ut. Vi mener at ressursene bør brukes der administrasjonen mener det har vært juks, ikke hos alle andre, sier Clem.

Clem mener at tilfeldige stikkprøver skaper mer stress i en allerede stressende eksamensperiode. Foto: Synne Mauseth

Han mener at tilfeldige stikkprøver sender ut signaler om at administrasjonen ikke stoler på noen, og at det medfører enda mer stress i en allerede stressende eksamensperiode.

Clem peker samtidig på at juks alltid har vært et problem – og at testing alltid vil være til stede på generell basis, spesielt nå som alle eksamener gjennomføres digitalt.

– Vi skjønner at administrasjonen tar dette på alvor. Om testing er veien å gå, tilpasser vi oss det, men ingen av studentene er gira på å jukse seg fram, mener Clem.

Beklager seg

DN har vært i kontakt med Lars Erling Olsen som i etterkant har beklaget at det de sendte ut var upresist.

– Vi skal ikke plukke ut studenter helt random. Vi kommer til å plukke ut til kontroll der hvor det er mistanke om uregelmessigheter. Det er et viktig poeng, sier han til avisen, og forklarer at ny melding vil bli sendt ut til studentene med en presisering.

Clem synes det er fint at administrasjonen ser at ordleggingen kan ha vært uheldig.

– At han sier dette, betyr at de hører på oss studentene. Vi har hatt et godt samarbeid med dem gjennom hele koronaperioden. Gjensidig tillit er viktig, spesielt i en slik periode. Vi setter pris på presiseringen, og støtter testing av de man mistenker, forklarer Clem.