Blant øvrige studenter opplever hele 15 prosent ensomhet. Livet som student er mer krevende enn før koronapandemien, viser en undersøkelse Sit har gjennomført. 2000 studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik har svart på undersøkelsen som ble gjort i oktober.

– Vi er ikke sjokkerte over resultatet. Det reflekterer de samme utfordringene vi hører på campus, sier leder i Velferdstinget, Kenneth Stange.

Kunne vært verre

Jonas Glenne fra Stavanger og Hege Øverlie fra Trondheim studerer begge elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU. De begynte på studiene i høst, og er ikke overrasket over det undersøkelsen viser om ensomhet blant førsteårsstudenter.

– Vi har skole fire dager i uka, noe som er mye mer enn de aller fleste. I tillegg har vi gruppeprosjekter. Jeg tror det har hjulpet veldig mye på. Hadde det ikke vært for at jeg får være så mye på skolen, hadde jeg nok ikke hatt kontakt med like mange, sier Glenne.

Jonas Glenne og Hege Øverlie må bruke munnbind på skolen for å få være der. Foto: Synne Mauseth

– Jeg har venner i Trondheim fra før av, men skjønner at de som har flyttet hit sliter. Vi har vært heldige, fordi det ikke har vært noen smitte på linja vår, legger Øverlie til.

Undersøkelsen viser at mange ikke har det like bra som dem. 26 prosent av førsteårsstudenter rapporterer nemlig at de er veldig eller ganske ensom.

– Vi hører fra studenter at mange sier det er vanskelig å være i aktivitet og at det er vanskelig å få de nye studentene engasjert. Mange har det kjipt, men det er likevel vanskelig å få de med på arrangementer. Resultatet tyder på at vi har satt riktig fokus på arbeidet vårt nå. Når det kommer til løsningen på ensomhet, så er dette komplekst. Vi i Velferdstinget tror at tilrettelegging av aktivitet gjennom blant annet frivillighet kan bidra mye, sier Stange.

Krevende studiesituasjon

Undersøkelsen som ble gjort i oktober er en oppfølging av undersøkelsen Sit gjennomførte i april. Resultatet av den nyeste undersøkelsen viser en økning av andel studenter som opplever at livet har blitt mer krevende enn før korona.

Mye av det er studierelatert og åtte prosent av studentene opplever studiesituasjonen sin som svært krevende, mens 45 prosent opplever den som krevende.

– Studentenes konsentrasjon og mangel på struktur i hjemmestudiene er forverret. Hvordan man sikrer at studentene har et godt læringsmiljø når de må studere hjemme er en nøtt som enda ikke er knekt. Sit har en del av ansvaret for å sørge for et godt læringsmiljø og rammene rundt. Disse tallene er fortsatt skumle og bekymringsverdige, mener Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder i Sit.

Både hun og Stange er bekymret for at manglene studiestruktur i verste fall fører til frafall.

– Det blir interessant å se hvor mange som avlegger eksamen, spesielt blant førsteårsstudenter.

Forverret stressfølelse

Direktør for velferdstjenester i Sit, Gustav Øverli, peker på at studentene er en ekstra sårbar gruppe under koronapandemien, blant annet fordi de ikke har en arbeidsgiver som kan passe på dem.

Halvparten av studentene opplever en forverret stressfølelse som følge av korona og andelen studenter som rapporterer store psykiske symptomplager har økt fra 12 til 15 prosent de siste seks månedene.

– En økning på tre prosent høres kanskje lite ut, men bak den tre-prosenten finner vi godt over 1000 unge mennesker, sier Øverli.

Nina Steen, direktør for strategi og kommunikasjon i Sit, Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder i Sit, Gustav Øverli, direktør for velferdstjenester i Sit og Kennet Stange (på skjerm), leder i Velferdstinget la torsdag fram Sit-undersøkelsen om hvordan studentene har det under korona. Foto: Synne Mauseth

Både han og Stange tror et samarbeid mellom Sit, studentene og utdanningsinstitusjonene kan være løsningen på mange av problemene som kommer fram i undersøkelsen.

I tillegg til krevende studiesituasjon, økende ensomhet og forverret stressfølelse, viser undersøkelsen også at hver femte student rapporterer at den økonomiske situasjonen deres er forverret. Hver tyvende student opplever økonomien som kritisk.

Har blitt bedre

Funnene fra oktoberundersøkelsen viser likevel at studentene i stor grad opplever at livet deres som student har blitt bedre sammenlignet med da virussituasjonen oppsto og Sit gjennomførte den første undersøkelsen. Carlsen Bergstrøm og Nina Steen, direktør for strategi og kommunikasjon i Sit, forteller at Sit nå jobber med å se på behov for nye tilbud, samt videreutvikling av de gamle.

Da koronautbruddet først kom etablerte Sit flere nye tjenester som har hatt positiv effekt – som online trening, matlevering, vekketjeneste og digitale samtaletjenester.

– Flere studenter har trukket fram digitaliseringen av treningstilbudet som en av de tiltakene som gjør at de har følt seg ivaretatt av Sit på en god måte, sier Steen.