Undersøkelsen er gjennomført av FHI på oppdrag fra AKAN kompetansesenter, og kartlegger bruken av alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler blant sysselsatte i Norge i perioden 2013 til 2022.

Resultatene viser at nær 9 av 10 drikker alkohol, at 15 prosent har et risikofylt alkoholbruk, og at utbredelsen har vært stabil de siste 10 årene, skriver FHI i en pressemelding.

Håndverkere er overrepresentert i statistikken, og resultatene viser at så mange som 25 prosent har et risikofylt alkoholforbruk. Blant renholdere og ufaglært personell er andelen 10 prosent, skriver FHI.

Resultatene viser blant annet en økning i cannabisbruk fra 2,5 til 7 prosent blant kvinnelige sysselsatte i aldersgruppen 20 til 40 år, de siste to årene. Andelen er nå på samme nivå som menn i samme aldersgruppe, skriver AKAN i en pressemelding.

For mannlige sysselsatte i samme alder viser resultatene en økning i kokainbruk fra 3 til 6 prosent. For kvinner har andelen steget fra nær 0 til 3 prosent.

Samlet svarer 1 prosent av alle sysselsatte at de har brukt kokain de siste 12 månedene.