En studie fra Chalmers tekniske høyskole viste at svenske studenter gjorde det verre når undervisningen foregikk på engelsk.

Det var forskning.no som omtalte undersøkelsen først.

Droppet ut

2263 svenske studenter som tok et introduksjonsfag i programmering ble tilfeldig delt opp i grupper hvor undervisningen foregikk enten på engelsk eller svensk.

Studentene som tok faget på engelsk, hadde betraktelig dårligere resultater enn dem som tok faget på svensk.

Det var også mange flere som droppet ut av faget når det ble undervist på engelsk.

– Negativ påvirkning

Universitetet opplyser om undersøkelsen selv i en pressemelding.

– Det er viktig å huske på at den eneste forskjellen her er undervisningsspråket. At studentene som tok faget på svensk gjorde det betraktelige bedre, indikerer at bruken av engelsk som underivisningsspråk kan påvirke læring negativt under enkelte omstendigheter, sier professor Olle Bälter ved høyskolen.

– Vegrer seg

Forskning.no har snakket med Anniken Hotvedt Sundby, som er forsker ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Hun har selv erfart at språket det undervises på kan påvirke studentenes læring.

– Språket kan gjøre at de vegrer seg for å si noe høyt, stille spørsmål, reflektere og drøfte. Dette vet vi er en viktig forutsetning for læring, sier hun til nettstedet.