Tilsynet mener endringene i regelverket for brukthandel, som Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått, vil gjøre det mer forutsigbart å handle brukt, skriver de i en pressemelding.

Det blir blant annet foreslått å oppheve brukthandelsloven og -forskriften. Det begrunnes med at dagens regelverk er lite tilpasset teknologisk utvikling og hindrer nye forretningsmodeller for handel med bruktvarer.

I dagens lovverk må varene oppbevares i minst to uker før de kan selges. I tillegg må alle varer loggføres manuelt, og alle som vil drive bruktbutikk, må ha godkjenning fra politiet.

– Endringene vil gi rom for utvikling av nye forretningsmodeller i markedet. Dette er et viktig grep som fremmer bærekraft, sier avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Videre understreker tilsynet at forutsetningen for grønn omstilling er å få til konkurranse i markeder der bærekraftige løsninger står i sentrum.