Det var i fjor vinter at en student vant fram i lagmannsretten etter å ha blitt utestengt for fusk ved Høgskolen i Innlandet.

Lagmannsretten mente det ikke var fusk og frikjente studenten, men staten anket.

Etter at det ble kjent at staten hadde anket, kom det fram at daværende statsråd Sandra Borchs masteroppgave inneholdt tekster fra andres oppgaver. Borch kalte inn til en pressekonferanse 19. januar hvor hun erkjente feil og kunngjorde at hun trakk seg.

Studentens advokat, Magnus Stray Vyrje, sier til NTB at de fortsatt mener lagmannsrettens dom er riktig.

– Vi har ingen merknader til beslutningen og får bare forholde oss til den, sier han.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier til NTB at de anket saken for å få avklart viktige rettslige spørsmål.

– Jeg er fornøyd med at Høyesterett behandler saken. Det tror vi er i både studentenes og utdanningsinstitusjonens interesse. Anken handler ikke om å kjøre en hardest mulig linje overfor studentene, men om at praktiseringen av reglene må være så enkle og forståelige som mulig. Derfor ser vi fram til Høyesterett sin avklaring, sier Hoel.