Arbeidstakere innen bygg og anlegg, media, reklame og forskning er mest aksepterende, skriver P4.

Halvparten av ansatte i bygg- og anleggsbransjen mener at det er uproblematisk om en kollega møter fyllesyk på arbeid, og er mindre effektiv enn vanlig. Andelen vekker bekymring.

– Det er uakseptabelt at så mange mener det er greit å stille på jobb i en tilstand som kan gå utover arbeidsprestasjoner, kvalitet og ikke minst sikkerhet, sier administrerende direktør Jon Sandens i Byggenæringens Landsforening.

Han frykter farlige situasjoner som fallulykker og at ansatte kan få fatale skader, dersom de er lite observante og blir truffet av tunge gjenstander.

Til sammenligning oppgir 60 prosent av de spurte at det er problematisk at en kollega er mindre effektiv på arbeid grunnet bakrus. Arbeidstakere innen barnehage og skole og helsetjenester er minst aksepterende til fyllesyke kollegaer på arbeidsplassen. Henholdsvis 75 og 70 prosent mener at det er problematisk.

Samtidig mener 88 prosent at det er et problem om en kollega er borte en hel dag et par ganger i året av samme årsak, viser undersøkelsen som er utført avFolkehelseinstittuet (FHI).

Andelen som sier at de har hatt alkoholrelatert fravær det siste året varierer også stort mellom bransjene.

Hele 20,6 prosent av bar- og restaurantarbeidere oppga at de hadde hatt alkoholrelatert fravær de siste tolv månedene. Til sammenligning oppga 0,9 prosent av helsearbeidere og 9,4 prosent av ansatte i finansbransjen det samme.