Studien av rusmiddelbruk er utført av Folkehelsedirektoratet blant folk «på byen» i Oslo og seks andre byer på Østlandet. Den viser at ni av ti var påvirket av alkohol da de deltok i undersøkelsen og hadde en gjennomsnittlig promille på ca. 1,0.

I tillegg hadde en av fire nylig brukt illegale stoffer, der de mest vanlige var cannabis, kokain, MDMA/ecstasy, amfetaminer, og NPS. Fire av ti deltakere var kvinner og gjennomsnittsalderen for utvalget var 26 år.

Formålet med undersøkelsen er å sammenligne rusmiddelbruk i Oslo fra 2017 med en tilsvarende studie fra 2014 og undersøke om rusmiddelbruken i Oslo er annerledes enn i andre byer på Østlandet.

Resultatene viser at bruk av alkohol og narkotika i 2017 fortsatt var høy blant ungdommer på Østlandet. Like mange hadde drukket alkohol som i 2014, men færre hadde høy promille i 2017. Narkotikabruken var gått noe ned, selv om bruk av MDMA/ecstasy hadde økt.

Øyvind Giæver i Helsedirektoratet er bekymret over at mange blander alkohol og dop.

– Ifølge denne undersøkelsen så har omtrent kvartparten av dem som er på disse stedene en promille som tilsier at de ikke burde fått servering. Det er en oppfordring til at bransjen tar et ansvar, og at kommunene gjør det, og at vi som helsemyndigheter gjør det. Kanskje bør vi snakke mer sammen alle sammen, sier Giæver til NRK.