I dag er det 29 delstater i USA som har legalisert bruk av medisinsk marihuana. Det vil si at pasientene trenger tillatelse fra legen sin for å kunne kjøpe det.

Men fører legaliseringen enkelte steder i USA til at flere unge bruker marihuana som rusmiddel?

Ingen forskjeller

Med bakgrunn i elleve ulike studier har forskere regnet seg frem til at det ikke blir flere tenåringer som bruker marihuana månedlig etter lovendringen. Det skriver forskning.no.

Forskerne sammenlignet årene før og etter i delstater som innførte lovendringen, med delstater som ikke fikk de nye lovene.

De delstatene som gjorde medisinsk marihuana lovlig, allerede hadde en høyere andel brukere før loven kom, ifølge fire studier som undersøkte nettopp dette. Hvor ofte den enkelte tenåringen bruker marihuana, sier resultatene derimot mindre om. Forskerne erkjenner likevel at økt tilgjengelighet og flere utsalg kan påvirke også ungdom.

Puggedop: – Det handler ikke om å bli speisa, men om å bli fokusert

Vanskelig å måle

Studiene forskerne har sett på strekker seg fra 1991 til 2014, men bare en av studiene omfatter alle årene. Det er vanskelig å måle nøyaktig virkning av de nye lovene, rett og slett fordi at det er mange ulike årsaker som kan påvirke rusmiddelbruk.

Det er heller ikke sikkert at folk svarer ærlig på spørsmål om bruk av rusmidler. De elleve studiene er nemlig basert på fire store spørreundersøkelser blant befolkningen, der bare to av dem er representative for innbyggerne i de enkelte delstatene, skriver forskning.no.