Elever i helse- og oppvekstfag utgjorde 14,5 prosent av dem som begynte på første trinn i videregående (vg1) i 2017. Design og håndverk har hatt en motsatt trend, og antallet elever har gått ned en tredel fra 2010 til 2017. Nedgangen ligger på nær 1 200 elever, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Teknikk og industriell produksjon gikk fra å ha 9,6 prosent av alle elever på vg1 i 2012, til 7,7 prosent i 2017. Nedgangen utgjør der 1 800 elever.

I inneværende skoleår er rundt 38 prosent av elevene på vg1 på studiespesialisering, noe som gjør det til det klart største utdanningsprogrammet på vg1. Antallet elever på studiespesialisering har imidlertid blitt redusert med 2 400 de siste par årene.

Nedgangen skyldes at formgivningsfag, som tidligere var en del av studiespesialisering, fra 2016 ble gjort til et eget program: Kunst, design og arkitektur.