Leder for velferdstinget, Ida Medina Jodanovic, har siden februar kjempet for at nattaksten skal fjernes, slik at unge mennesker i Trondheim får en trygg og billig vei hjem. I dag koster en billett på nattbussen 100 kroner.

- Tilfellet blir at folk går hjem på natten fordi det er for dyrt med taxi og buss. Det er ikke alle plasser som er trygge å gå hjemover på, men folk gjør det allikevel på grunn av prisen.  Ønsket er å fjerne taksten slik at folk benytter seg av nattbussen framfor å gå eller sykle, så unge kommer seg trygt hjem, sier Jodanovic.

Både Bergen og Oslo har innført ordinære takster på nattbussen, og Jodanovic forteller at studentene i Trondheim nå ønsker samme løsning. Det er studentenes engasjement som driver henne i saken.

- I løpet av 40 minutter hadde vi fått 1000 underskrifter, og i løpet av et døgn hadde vi 4000. Totalt har vi fått rundt 8000 signeringer, og det er fortsatt mulig å bidra til kampanjen, sier hun.

Prøveordning nedstemt

Tidligere i vår ble det foreslått en prøveordning hvor nattbussbilletten skulle inngå i det ordinære billettsystemet fra august. Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet et forslag om at 10 millioner av fylkeskommunens overskudd skulle brukes til å få prøveordningen ut til livet. Ordningen ble forøvrig aldri noe av, da den ble nedstemt av posisjonspartiene, som mener at de ikke visste nok om saken for å stemme for. Det skriver dusken.no.

Saken er nå tatt videre til fylkestinget, som vil komme med en endelig avgjørelse etter fylkestingmøtet i Røros på onsdag. Jodanovic reiser selv til Røros for å få med seg resultatet.

- Jeg tror og håper at utfallet blir at nattaksten fjernes. Det er fylkestinget som skal vedta dette, men det ønskes at Trondheim kommune skal bidra økonomisk fordi det kommer til å gagne kommunen. Jeg har inntrykk av at flere politikere mener dette er riktig, sier hun.

Eneste av de største studiebyene med nattakst

SVs Rakel S. Trondal var den som fremmet forslaget på fylkestingmøtet i fjor sommer, og Adresseavisen skriver tidligere at forslaget lyder som følger: «fylkestinget ønsker at nattbuss skal fases inn som en del av det ordinære takstregimet og ber rådmannen komme tilbake med en sak om økonomiske konsekvenser av dette. I første omgang ber fylkestinget om at periodebilletter for ungdom og studenter prioriteres».

- Nå som studentene har engasjert seg, ønsker vi å fremme saken på nytt, da det kun står på politisk vilje. Trondheim har en ambisjon om å bli Nordens beste studentby. Da må vi sørge for at studentene kommer seg trygt hjem i helgene, sier Isachsen til Adresseavisen i februar.

NM-vinner Anders (20) har signert kontrakt med engelsk bokseklubb

Norsk Sykepleierforbund: – Helt uholdbart å bruke studenter som gratis arbeidskraft

Leder for Velferdstinget Ida Medina Jodanovic kjemper for at studentene skal få billigere nattbuss. Foto: Privat