I fjor tronet klimaendringene for første gang øverst på listen over de viktigste politiske sakene i Norge.

Det endret seg da koronapandemien rammet Norge i vår. Helse seilte opp på førsteplass, og klima falt til plass nummer to. Men allerede nå rangeres klimaendringer øverst igjen.

Det viser Klimabarometeret for høsten 2020, en stor spørreundersøkelse som Kantar står bak.

Nye prioriteringer

Spørreundersøkelsen viser at 39 prosent av de spurte ser på klimaendringer som en av de største utfordringene Norge står overfor.

Det er velgerne til MDG, SV, Rødt og Venstre som prioriterer klima høyest.

På annen- og tredjeplass følger henholdsvis helse og arbeidsledighet, begge med oppslutning fra 37 prosent av de spurte i undersøkelsen. Innvandring har falt til fjerdeplass etter å ha toppet listen fire år på rad fra 2015 til 2018.

Men selv om klimaendringer nå topper listen igjen, er oppslutningen vesentlig lavere enn på samme tid i fjor. Den gang var 49 prosent av de spurte enige i at klimaendringer var en av de største utfordringene i Norge.

Kantar konstaterer at det er nærliggende å anta at koronapandemien er forklaringen, med et helsevesen under press og mange flere permitterte og ledige.

Svekket engasjement

Også blant de unge under 30 år ser klimaengasjementet ut til å være avtakende. I denne gruppen er det i høstens Klimabarometer færre som peker på klimaendringer som en av de største utfordringene, enn det var i vår.

Samtidig har arbeidsløshet skutt i været som bekymring blant spurte under 30 år.

Kantar mener dette trolig kan forklares med at arbeidsløsheten blant folk i 20-årene har økt kraftig under koronapandemien.

Men det er fortsatt de under 30 år som er mest opptatt av klima. Alt i alt svarer 47 prosent av de spurte i denne gruppen at klimaendringer er en av de tre største utfordringene Norge står overfor.

Under 30-gruppen utpeker seg også som de som har størst tillit til klimaforskningen.

Partiforskjeller

Klimabarometeret avdekker også store forskjeller i prioriteringene mellom ulike partiers velgere.

Velgerne til Rødt, SV, MDG og Venstre har alle klima øverst. Hos Arbeiderpartiet og KrF ligger klima derimot på tredjeplass, og hos Høyre og Senterpartiet på femteplass. Fremskrittspartiets velgere rangerer klima som sak nummer tolv.

Hos Frps velgere rangerer innvandring øverst, fulgt av kriminalitet og arbeidsledighet.

Arbeiderpartiets velgere har arbeidsledighet øverst og helse på plass nummer to.

Høyre-velgere prioriterer økonomisk vekst som sak nummer én og har henholdsvis arbeidsledighet og innvandring på plass nummer to og tre.

Velgerne til Senterpartiet og KrF har for sin del helse øverst.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i juni, og 2.085 personer har deltatt.