På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Kunnskapssenter for utdanning (KSU) laget en rapport om årsaker til skolestress. Rapporten baserer seg på 33 vitenskapelige studier som er gjennomført i 28 land.

I en pressemelding sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) at skolerelatert stress og andelen unge som rapporterer om psykiske plager, har økt i Norge de siste årene.

– Dette er en alvorlig utvikling, sier Asheim.

Ifølge rapporten skyldes stress i skolen en ubalanse mellom krav og forventninger, og støtte og ressurser. Elevenes forventninger til seg selv, og forventninger fra skolen, foreldre, lærere og samfunnet, er alle faktorer.

Resultatene viser at jenter er langt mer utsatt for psykiske plager og skolerelatert stress enn gutter. Flere studier viser at 15 år gamle jenter opplever det største skolepresset.

– Flere av studiene viser til at elever kan stresse hverandre, og særlig gjelder dette jenter. Skoleledelsen må derfor gjøre sitt for å motvirke at det utvikler seg en stresskultur blant elevene, sier Asheim.

Ifølge kunnskapsministeren er folkehelse og livsmestring ett av tre tverrfaglige temaer som skal inn i alle skolens læreplaner.

– Regjeringen har også styrket skolehelsetjenesten betraktelig, og i 2018 foreslår vi å videreføre midlene til dette med i overkant av én milliard kroner, sier Asheim.