Etiske julegaver er det fortsatt få av, mens klær fremdeles er det vanligste å gi - både til voksne, unge og barn. Det skriver forskning.no.

Julegavepraksisen har endret seg lite de siste årene, på tross av det økende miljøfokuset. Hele 64 prosent kommer til å gi like mange gaver i år som i fjor. Det viser ferske tall fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet.

Få etiske gaver

Kun én prosent ga bort brukte klær i gave til jul i fjor. Riktignok ser det ut til at vi gir julegaver til noen færre mottakere nå enn før. I Oslo er andelen som ga opplevelser større enn andre steder. Det er også flere blant de yngre som ga færre gaver av hensyn til miljøet.

- Gitt at trender spres fra by til bygd og fra yngre til eldre, kan dette tyde på at julegavegivingen kan komme til å bli mer klimavennlig på sikt, sier forsker Anita Borch ved SIFO til forskning.no.

Etiske gaver som å for eksempel gi en geit i julegave, har enda ikke fått fotfeste.

Andelen som gir penger til et veldedig formål som gave til mottaker, er fortsatt lav. I 2012 oppga åtte prosent at de hadde gitt etisk gave, mot bare fem prosent i 2018. Her er forskerne usikre på om forskjellen er statistisk signifkant, men prosentandelen er lav i begge år. Veldig få, bare to prosent, gir tjenester som ikke koster penger i gave, som barnevakttjenester og lignende.

Mindre alkohol enn før

Forskning.no skriver videre at hver fjerde ga alkoholholdige drikkevarer til andre voksne i fjor. Det er mindre enn da de ble spurt sist, i 2012. Klær er vanligst å gi til voksne gavemottakere. Hele fire av ti gir klær til andre voksne. Menn får klær, sports- og fritidsutstyr oftere enn kvinner.

Kosmetikk og andre personlige pleie-artikler var også populære gaver. En av tre gir dette. Gavekort eller penger gis også av tre av ti givere.

Har du lyst til å være mer miljøvennlig når du skal gi gaver, kan opplevelser som kino, konsert, restaurantbesøk og lignende, være et alternativ.

- Slike tjenestebaserte gaver antas å være mer bærekraftige enn materielle gaver, sier Borch.