I fjor vedtok EU en forordning om digitale tjenester som skal sikre brukernes trygghet online, Digital Services Act (DSA). Den trer i kraft fredag.

Plattformer med mer enn 45 millioner brukere er omfattet av forordningen. Det betyr at heretter må de 19 største plattformene, deriblant Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram, Snapchat og Google, gjøre systemene sine åpne for innsyn.

De må bevise at deres tjenester ikke sprer ulovlig eller skadelig innhold, som oppfordringer til folkemord, ulovlig valgpåvirkning eller reklame for anoreksi.

– Historisk

I tillegg til sosiale medier er flere markedsplasser online omfattet av de nye reglene, blant dem Amazon, Booking.com, kinesiske Alibaba og tyske Zalando.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen omtalte forslaget som «historisk» da det ble lansert i desember i fjor.

Samtidig skal det nye regelverket sikre EUs borgere fundamentale rettigheter som ytringsfrihet.

Bøter i milliardklassen kan bli resultatet om tekgigantene ikke følger de nye reglene. I dag bestemmer de selv hva innholdet skal være.

Tryggere nett

DSA-forordningen skal blant annet sikre:

* et tryggere internett for forbrukerne, med mer åpne, gjennomsiktige og pålitelige plattformer

* økt demokratisk kontroll og tilsyn med plattformene, og dermed lavere risiko for manipulasjon og ulovlig innhold

* større muligheter for innsyn i hvordan selskapene opererer og i hvordan de bruker og behandler data og risiko

* at all målrettet reklame og annonser ved hjelp av personvernopplysninger som seksuell legning, etnisitet og politiske ståsted, fjernes.

Unge skal sikres bedre

I tillegg inneholder DSA et forbud mot å bruke manipulativt design for å lure folk til å samtykke til noe de egentlig ikke vil. Det blir også forbudt å drive målrettet reklame mot barn og unge.

Selskapene pålegges også å opprette et verktøy for å rapportere ulovlig innhold på nett, samt et verktøy for å hindre spredning av desinformasjon.

Flere plattformer har allerede rullet ut muligheter for brukerne til å melde inn ulovlig eller tvilsomt innhold.

Til vurdering i Norge

Norske myndigheter har ennå ikke bestemt seg for om forordningen skal innlemmes i norsk rett og gjelde i Norge.

EØS-komiteen vurderer nå om den bør innlemmes i EØS-avtalen.

En arbeidsgruppe har begynt prosessen med å vurdere mulige modeller for den nasjonale håndhevingen. Innen 17 februar neste år skal en nasjonal, uavhengig DSA-koordinator være utpekt, heter det på regjeringens nettsider.