Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Aftenposten. Folk er spurt om hvilke to saker som er viktigst for dem.

Ved valget for to år siden svarte 25 prosent av alle spurte at klima og miljø var en av de to viktigste sakene. Nå har andelen falt til 18 prosent, og teamet er nummer seks på lista blant velgere generelt. På topp ligger helse (23 prosent) og skatter og avgifter (22 prosent).

Blant velgere under 30 år svarte 40 prosent for to år siden at klima og miljø var blant de to viktigste sakene. Andelen har nå falt til 22 prosent, noe som plasserer tematikken som nummer tre. Økonomi og arbeidsliv tar topplasseringen, med 31 prosent. Som nummer to kommer helse, med 26 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 8. og 10. august, og 1000 personer er spurt.