Det er mest menn med utdanning på grunnskolenivå som sitter hjemme i alle valg, skriver Statistisk sentralbyrå.

Blant alle som hadde stemmerett i kommunevalgene 2015, 2019 og 2023, var det 48 prosent som stemte i alle tre. Blant voksne mellom 26 og 34 år var andelen bare 24 prosent. Kommunevalg har generelt lavere deltakelse enn stortingsvalg.

Alt i alt har imidlertid 80 prosent av de stemmeberettigede stemt i minst ett av de tre siste kommunevalgene. Blant dem med grunnskoleutdanning er det 65 prosent, blant dem med videregående skole 82 prosent og blant dem med universitetsutdanning hele 89 prosent.