Hvis du velger å klage på karakteren du har fått, er det lurt å be om begrunnelse for å vite hva du har feilet på. Klagefristen er tre uker etter sensur, eller tre uker etter du har fått begrunnelsen.

– Etter du har fyllet ut et digitalt klageskjema som du finner på nettsiden til UiA, sendes eksamen til en ny sensorgruppe, forteller Merethe Gundersen ved eksamenskontoret på UiA.

– Hva risikerer man når man klager?

– Karakteren etter klage er den som blir stående. Det er den som er gjeldende, du kan altså ikke velge, forteller Gundersen.

Det du kan klage på som student er karakterfastsetting, gruppeinnlevering, enkeltvedtak og formelle feil ved eksamen. Du har ikke klagerett på muntlig eksamen, praksisopplæring eller lignende som ikke kan etterprøves.

– Er det mange som klager på karakteren?

– Det er en del som gjør det, men så er det også mange studenter her på UiA, sier Gundersen.