– Det finnes ingen generell instruks som vi gir faglærerne, men så er det også veldig mange forskjellige fag. Det viktigste er at det ikke skal gis forskjellsbehandling, og hvis noe må presiseres så skal det bli informert om til alle som tar eksamenen, sier eksamensleder Linda Greftegreff Bø.

Hun jobber ved Universitetet i Agder.

Følg trd.by på Facebook!

Spør om spørsmålet

Faglæreren skal som hovedregel være tilgjengelig under eksamenen, og går vanligvis rundt for å besvare spørsmål som måtte komme.

Det er en enkel hovedregel som avgjør hva som er innafor å spør om eller ikke.

– Studenten kan stille spørsmål om oppgaven, men ikke om svaret på oppgaven. Det kan også være at det blir oppdaget feilformuleringer i oppgaveteksten, og da pleier vi å få henvendelser om det i den første timen etter eksamensstart. Da må alle som tar eksamenen få denne informasjonen, sier eksamenslederen.

Lei av lesesalen? Her er 7 leseplasser utenom det vanlige i Trondheim

Kan få ekstra tid

Hvis faglærer av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig når du lurer på noe, kan du fortsatt jobbe videre med eksamenen hvis du selv presiserer din forståelse av oppgaven.

– Vi oppfordrer studentene til å presentere deres forutsetning for svaret de avgir.

– Er det mange som stiller mange spørsmål til faglæreren?

– Mitt inntrykk er at det som regel ikke er mange spørsmål, og at noen av de som spør ikke har allverdens å spørre om heller. Men dersom det dreier seg om åpenbare uklarheter i oppgaven er det viktig at folk tar kontakt for å få det avklart. Dersom det er mange uklarheter eller feil i oppgaven kan det bli gitt ekstra tid til de som tar eksamenen, men det er sjeldent tilfelle, sier Bø.

November 2016 var første gang denne artikkelen ble publisert, men den er nok like aktuell nå til dags!