– Nå ser vi at bruken av sosiale medier som Facebook og Snapchat i større grad har positive virkninger. Sosiale medier gjør sosial omgang med andre mennesker lettere, og gir oss en følelse av tilhørighet. Dette er igjen er viktig for vår livskvalitet, sier Fulvio Castellacci, direktør for Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Castellacci har nylig publisert en artikkel som sammenfatter forskningen på hvordan internett påvirker livskvaliteten vår.

Økt narsissisme, overfladiske forhold og økt stress

Selv om Castellaci fant flest positive muligheter ved internett i forskningen, ser man også at det kan være negative aspekter. Det kan være økt narsissisme, overfladiske forhold og økt stress - spesielt hvis man bruker mye tid på sosiale medier.

Mer tilgjengelig informasjon gjør også at det er lettere å sammenligne seg med andre, også utenfor din naturlige omgangskrets.

Nettopp derfor er innholdet i kommunikasjonen mellom deltakerene i sosial medier viktig. Hvis den er positiv har den mest sannsynlig den samme effekten på din lykkefølelse.

– Kort fortalt byr internett potensielt på både fordeler og risikoer for den som deltar. Effekten den har på deg som bruker er avhengig av dine personlige egenskaper som alder, evner, kultur og tro. Det er en kombinasjon av hvordan du bruker sosiale medier og hvordan du er som person som avgjør hvorvidt deltakelse på sosiale medier har en positiv effekt på akkurat deg, sier Castellaci.

Fulvio Castellacci, direktør for Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Foto: Tron Trondal, UiO

Skjermer fra følelse av ensomhet

– Da internett først kom, så man en tendens til at internett erstattet sosial kontakt i det virkelig liv, og at de som brukte internett i stor grad, ble mer isolerte, sier Castellacci.

Den største endringen internett har hatt på dette feltet handler om hvordan vi kommuniserer med hverandre. Kommunikasjonen mellom oss går nå i stor grad gjennom mobiltelefoner, sosiale medier og bilde- og videoprogrammer.

Å ha stabile forhold til andre mennesker er en av de viktigste faktorene for om vi har det bra. Mange av forskerne er derfor enige om at kommunikasjon via sosiale medier og internett generelt kan bidra til å styrke vårt sosiale nettverk og skjerme oss fra følelsen av ensomhet.

– Internett har utviklet et stort antall nye tjenester og aktiviteter som legger til rette for nye former for sosial interaksjon som ikke tidligere var mulige. Nettdating gjennom mobilapper som Tinder, Happn og Melt er eksempler på dette. Ny teknologi tar også i bruk posisjonsdata for å finne andre i området slik du ser med spill som Pokémon GO. Riktig bruk av disse mulighetene kan bidra til god interaksjon med andre, noe som igjen høyner folks livskvalitetet.