Andelen nyutdannede fagarbeidere i jobb er to prosentpoeng høyere enn i fjor, ifølge Utdanningsdirektoratet ( Udir ).

– Vi kommer til å trenge alle hoder og hender vi har i årene fremover, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Programområdet med lavest sysselsettingsgrad er design og håndverk med 74 prosent. Det er en økning fra 70 prosent fra i fjor.

Fylkene med den høyeste andelen nyutdannede i jobb er Innlandet og Trøndelag, hvor tallet er 85 prosent i begge fylkene. I bunnen er Møre og Romsdal med 78 prosent.

Tallene er slått sammen for de som tok svenneprøve eller fagprøve i 2021 og 2022 og er sammenlignet med tallene fra 2020 og 2021.

Bygg og anleggsteknikk er programområdet hvor flest har jobb ett år etter endt utdanning. Det er også i bygg og anlegg at den største andelen søkere få læreplass. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kan mangle 90.000 fagarbeidere

Mange av fylkene med lavest andel nyutdannede i jobb er imidlertid på topp når det gjelder andelen fagarbeidere som er i utdanning.

– Vi vet at mange bransjer sliter med å få tak i faglærte allerede i dag, og innen 2035 kan Norge komme til å mangle nesten 90 000 fagarbeidere, sier Brenna.

– Regjeringen jobber for at yrkesopplæringen skal være god og relevant slik at flere velger yrkesfag og at de fullfører med fagbrev. Da må vi ha en mer praktisk, variert og tilpasset skolehverdag som gjør at vi mister færrest mulig underveis.

Kunnskapsministeren er positiv om tallene, men påpeker samtidig at Norge går mot å mangle svært mange fagarbeidere i framtiden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ønsker flere læreplasser

Gjennomføringsgraden på yrkesfag er 20 prosentpoeng lavere enn på studieforberedende utdanningsprogram. En viktig grunn er at mange ikke får læreplass.

– I 2023 vil det brukes mer enn én milliard på yrkesfag og kvalifisering. Tiltakene handler blant annet om å følge opp elevene tettere gjennom skoleårene på yrkesfag og når de går ut i bedrift som lærlinger, skaffe flere læreplasser og satse på kvaliteten i yrkesfagopplæringen, sier Brenna.

I fjor var det imidlertid rekordmange som fikk læreplass – 81 prosent av søkerne. Også i denne statistikken er bygg- og anleggsteknikk på topp, der 87 prosent av søkerne fikk læreplass.