– Det gir grunn til bekymring at et så stort antall unge mennesker kjenner på usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon og frykten for å bli arbeidsledig, sier YS-leder Hans-Erik Skæggerud i en pressemelding.

Ifølge organisasjonens årlige arbeidslivsbarometer er rundt 20 prosent av unge under 30 år bekymret for å miste jobben. Andelen har vært økende siden pandemien, men falt noe fra 2022 til 2023.

– Der de eldre aldersgruppene er på vei ned, har antallet unge som er bekymret holdt seg på et høyt nivå, skriver YS i pressemeldingen.

I den samme undersøkelsen kommer det fram at hver tredje midlertidige ansatte er bekymret for egen arbeidslivssituasjon. 32 prosent av midlertidig ansatte svarer at de er noe eller meget bekymret for muligheten for å miste jobben. Det er ingen store forskjeller mellom midlertidige ansatte i offentlig eller privat sektor.

– Det betyr at en stor andel midlertidige har kommet i en ufrivillig og sårbar situasjon, uavhengig av i hvilken sektor de jobber. Mange av dem er unge, skriver YS.

Rundt 3000 har deltatt i undersøkelsen, og er gjennomført blant medlemmer i TNS Gallups respondent-panel. Undersøkelsen at gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met på oppdrag fra YS.