Torsdag 31. august var det valgdebatt mellom partiene på Studentersamfundet. Der spurte vi unge i Storsalen om hva de synes er det verste med Trondheim.

Svarene var alt fra «mugg i hybler» til at «det aldri blir grønn mann».

I etterkant har vi stilt toppkandidatene ved ti partier i Trondheim spørsmålet:

Hvordan vil dere gjøre Trondheim bedre for unge?

Rødt

«Rødt vil styrke bemanninga i barnehage og skole, gjøre kollektivtrafikken billigere, og styrke fritidstilbudet i alle bydeler. Vi vil også kjempe for hver budsjettkrone som kan hjelpe mot familiefattigdommen.»

Fremskrittspartiet

«Trondheim FrP vil: Ha mer valgfrihet i skolen, redusere bussprisene for studenter og lærlinger, tillate lengre skjenketid, bygge flere boliger for studenter og førstegangsetablerere og fjerne den usosiale eiendomsskatten.»

Sosialistisk Venstreparti

«Vi vil gjøre bussbilletten gratis for barn og unge, bygge flere nye studentboliger og gjøre mer for unge som sliter med psykisk helse. Trondheim skal være nordens beste by å være student i.»

Pensjonistpartiet

«Pensjonistpartiet ønsker å satse på flere fritidsklubber i nærområdet. I dag er tilbudet altfor dårlig og butikksentrene er ungdommenes møteplasser. Det må etableres bedre tilbud til ungdom som ikke har interesse av aktiv idrett gjennom fritidsklubb-tilbudet.»

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil ha en mer praktisk skole der alle kan lykkes, halv pris på bussen, høyere stipend og flere studentboliger, billigere tannhelse og fritidstilbud og et godt psykisk helsetilbud for alle.»

Høyre

«Høyre vil ha rask psykisk helsehjelp for alle, billigere enkeltbilletter på bussen, bygge flere studentboliger og redusere avgiftene slik at byen blir billigere å bo i.»

Miljøpartiet de Grønne

«Alle MDG sine valgløfter er bra for unge: 1. bedre og billigere kollektivtilbud, 2. trygge og sammenhengende sykkelveier, 3. mer bilfritt byliv, 4. sunn og bærekraftig skolemat, og 5. naturvern.»

Senterpartiet

«Senterpartiet ønsker å etablere flere ungdomsklubber i bydelene, og legge bedre til rette for uorganisert aktivitet på ettermiddag og kveldstid for ungdom i kommunens lokaler.»

Kristelig Folkeparti

«KrF vil innføre fritidskort slik at alle unge skal ha råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. KrF vil ha en mer praktisk skolehverdag, og tilbud om samtaler for å styrke den psykiske helsen.»

Venstre

«Redusere bussprisene, halv pris for studenter. Både billigere periodekort og enkeltbillett. Bidra til ferdigstillelse av samlet Campus og Samfundet. Legge til rette for konserter og festivaler. Sørge for øvingslokaler for kultur. Legge til rette for idrett.»

Har du stemt, eller skal du stemme, ved årets valg?