Stavanger Ap har foreslått obligatorisk samfunnsplikt som alternativ til førstegangstjenesten. En slik tjeneste kan avtjenes innenfor helse- og sosial, oppvekst, frivillighet og humanitært arbeid og beredskap, foreslo lokalpartiet. Forslaget støttes av blant andre kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) og Rogaland Ap, ifølge Stavanger Aftenblad.

Nå har Finansdepartementet regnet på kostnadene etter at Venstres Sveinung Rotevatn har stilt et skriftlig spørsmål til finansministeren der han spør hva tiltaket vil koste.

– Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvensene av å innføre en obligatorisk samfunns- eller militærtjeneste for alle 19-åringer? spurte Rotevatn 10. april i år.

I svaret fra Finansdepartementet og finansministeren heter det at de direkte kostnadene for Forsvaret vil være 11,5 milliarder kroner og regningen for tapt verdiskaping er 28 milliarder kroner, til sammen 39,5 milliarder kroner.

Vedum erkjenner at han skeptisk til et generelt pliktår.

– Et generelt pliktår er ikke noe som regjeringen har på bordet nå. Vår innsats ligger mot verneplikten i Forsvaret, sier Vedum til Stavanger Aftenblad.

– Basert på anslaget for direkte kostnader og tapte skatteinntekter kan innføringen av pliktåret anslås å trekke opp inndekningsbehovet i 2060 med 0,6 prosentenheter. Et slikt tiltak vil dermed forsterke utfordringene med bærekraft i statsfinansene betydelig, heter det i svaret fra Vedum.