– For de fleste eierhusholdninger er boligen det viktigste formuesobjektet. Den sterke veksten i boligprisene har ført til at eierhusholdningers boligformue har økt, samtidig som det er blitt stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, sier førstekonsulent Lene Sandvik i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sandvik er en av forfatterne av den ferske rapporten Bolig og boforhold – i befolkningen og utsatte grupper. Rapporten viser at 48 prosent av alle boligkjøpere under 30 år har fått en eller annen form for foreldrehjelp til finansieringen. Hjelpen skjer oftest ved at foreldre eller svigerforeldre har stilt boligen sin som sikkerhet eller kausjonert, men også ved direkte pengebidrag gjennom lån, gave eller forskudd på arv.

Blant boligkjøpere i 30-årene har 37 prosent av dem som har tatt lån for å kjøpe bolig, fått foreldrehjelp. Blant eldre boligkjøpere er andelen på 11 prosent.

Økte forskjeller

– Foreldrehjelp kan bidra til å øke eierandelene blant unge, men det kan også bidra til økte forskjeller i eierskap. Unge som har foreldre med mulighet til å støtte boligkjøp, kan i større grad komme inn på boligmarkedet enn dem som ikke har foreldre med god nok økonomi til å gi støtte, sier Sandvik.

I regjeringens boliglånsforskrift er det satt klare rammer for hvilke økonomiske betingelser en husholdning må tilfredsstille for å kunne få boliglån. Det stilles blant annet krav til egenkapital og inntekt.

Man kan ikke få innvilget høyere lån enn at samlet gjeld ikke overstiger fem ganger inntekten. Dessuten kan boliglånet ikke overstige 85 prosent av boligens verdi. Det innebærer at de som skal kjøpe bolig, er nødt til å ha en egenkapital på 15 prosent.

Forskriften utløper imidlertid til sommeren, og Finanstilsynets vurdering av hvordan boliglånsforskriften skal se ut i framtiden, hadde høringsfrist 11. april.

Ønsker unntak

– Norges Eiendomsmeglerforbund har i sitt høringssvar om boliglånsforskriften tatt til orde for å hjelpe en del av dem som nå ikke kommer seg inn i boligmarkedet. De som har god betjeningsevne, men ikke nok egenkapital. Der foreslår NEF at det innføres en ny bestemmelse som åpner for at denne gruppen kan få unntak fra egenkapitalkravet mot at de inngår avtale om fastrente på boliglånet, opplyser eiendomsmeglerforbundet til NTB.

NEF peker på at de som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, ikke får ta del av verdiøkningen og heller ikke nyte godt av de fordelaktige reglene, som skattefradrag, som er knyttet til eierskap kontra leie av bolig.

SVs Karin Andersen, som er leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, fastslår at det er nærmest håpløst for unge som ikke får hjelp av familien, til å komme seg inn i boligmarkedet. Resultatet blir at flere og flere må betale skyhøy husleie, noe som gjør det umulig å spare opp til egenandelen.

– Derfor foreslår SV å utvide Startlån-ordningen i Husbanken slik at de som kan betjene lånet, men mangler egenkapital, kan få lån i Husbanken så de får kjøpt og kan bruke pengene sine til å trygge sin egen framtid og ikke betale ned på gjelda til utleiere, sier Andersen.