Oppfordringen på tilsynets nettsted om å sjekke hva man forplikter seg til, kommer bare noen dager før hovedopptaket fra Samordna opptak er klart 20. juli.

Tilsynet har tidligere avdekket urimelige vilkår i kontraktene studenter ved privatskoler er tilbudt. Blant annet var det skoler som krevde semesteravgift før det samordnede opptaket var klart. Dermed forpliktet studentene seg før de visste om de hadde kommet inn på andre studier.

– En utdannelse kan koste flere hundre tusen kroner. Da er det viktig at du vet hvilke rettigheter og plikter du har før du takker ja, sier nestleder Bente Øverli i Forbrukertilsynet.

Noe av det høstens blivende studenter anbefales å sjekke, er frister for å si opp skoleplassen, hva det koster å avbryte studiene og hvilke regler som gjelder ved sykdom.

En oppdatert veileder for skolene skal gjøre det lettere å unngå å havne i konflikt med elevene.

– Målet er at det skal bli enklere for skolene å følge markedsføringsloven og angrerettloven når de utformer kontraktene sine. Det skal også hjelpe studentene, slik at de ikke havner i uønskede situasjoner, sier Øverli.