I alt hadde 115 av dem fast stilling, noe som tilsvarer 24 prosent av de nyutdannede. Det viser statistikk fra Politidirektoratet gjengitt i Politiforum.

Til sammen 72 prosent av studentene som besto hele Politihøgskolen er i jobb. På samme tid i fjor var nesten halvparten av de nyutdannede arbeidsledige.

Til tross for at 2017-kullet har lettere for å få seg jobb raskt enn 2016-kullet, er det fortsatt et stykke opp til toppårene i 2014 og 2015 da andelen lå på rundt 90 prosent til samme tid.

For 2016-kullet der mange sto uten jobb i lang tid, har ting bedret seg. 91 prosent av dem som fullførte Politihøgskolen i 2016, er nå i jobb i politiet. 60 prosent av 2016-kullet hadde fast stilling per 31. desember 2017.