Forskning.no skriver at de også har mer psykiske vansker og gjør det dårligere på skolen. Forskere i Bergen har undersøkt hvordan det står til med ungdommer i videregående skole.

Resultatene viste ikke bare at søvnproblemer og psykiske vansker gjaldt mobbeofrene, men også mobberne.

Angst og adferdsvansker

Resultatene er hentet ut fra Ung Hordaland-undersøkelsen, og omfatter 10 200 elever mellom 16 og 19 år i fylket. Av disse var det 1,7 prosent av ungdommene som sa at de ble mobbet, og 1 prosent som rapporterte at de hadde mobbet andre.

Hvilke symptomer på psykiske vansker de hadde, var forskjellig. Ungdommene som mobbet hadde mer symptomer på angst og depresjon enn sine jevnaldrende, mens de som mobbet hadde mer adferdsvansker.

- De hadde typisk regelbrytende atferd, men mobberne hadde også mer depressive symptomer enn normalgruppen, men mindre enn mobbeofrene, sier professor Mari Hysing ved Universitetet i Bergen og RKBU Vest, NORCE Research, til forskning.no

Sov mindre

Både mobberne og mobbeofrene hadde dårligere karakterer enn alle ungdommer sett under ett, i tillegg til at sov betydelig mindre enn jevnaldrene - hele en time kortere på hverdager.

- Dette er bekymringsfullt lite, særlig siden vi ser at også unge generelt sover for lite. Vi vet også at lite søvn og psykiske vansker gjensidig påvirker hverandre, sier Hysing.

Ifølge henne kan lite søvn også forklare hvorfor elevene som er involvert i mobbing har svakere skoleresultater.

- Lite søvn svekker innlæring, ved at konsentrasjonen og hukommelsen blir dårligere, sier Hysing.