Legemiddelregisterets nyeste data fra 2021 viser at i overkant av 4 prosent innenfor denne aldersgruppen har brukt reseptbelagte sovemedisiner ved én eller flere anledninger.

Lege og spesialist i allmennmedisin Even Mork er ikke overrasket over tallene og peker på flere mulig årsaker.

– Stress, bekymringer, sosiale settinger, underholdning, trening, alkohol … Vårt moderne liv er veldig anti-søvn, sier han til NRK.

Mork trekker også fram mobil- og TV-skjermen.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet sier at det ikke er ønskelig med et høyt forbruk av noe slags form for sovemedisiner hos ungdom.

– Sovemedisiner kan hjelpe deg med å sove, men prisen man betaler er dårligere søvnkvalitet, fare for avhengighet og ettervirkninger som sløvhet og tretthet, sier han til kanalen.