En større del av jenter over 16 år bruker antidepressiver, sovemedisin og antipsykotika enn gutter i samme alder, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding. For ADHD-legemidler er bruken høyest blant yngre gutter.

– Vi har satt i gang flere tiltak for å øke kunnskapen på området og satt i gang andre tiltak for å bidra til riktigere behandling med denne legemiddelgruppen blant barn og unge, sier fungerende divisjonsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Ti prosent av barn og unge i Norge var registrert med en diagnose for psykiske lidelser i primærhelsetjenesten i 2020, mens fem prosent var behandlet for psykiske lidelser i spesialhelsetjenesten samme år.