På TikTok og YouTube har videoer av såkalt «cash stuffing» tatt av. Flere viser frem hvordan de legger kontanter til ulike formål i konvolutter eller lignende.

  • Noen av videoene er sett titalls millioner ganger, som denne:

Nettavisen, E24 og amerikanske CNBC er noen av mediene som omtaler fenomenet med opphav fra USA.

Ikke noe nytt

Metoden skal etter sigende gjøre det enklere å få oversikt over hva du bruker pengene på.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, påpeker at budsjetteringsmetoden langt fra er ny. Det har tross alt vært en tid før bankterminaler, mobilbanker og Vipps.

– Jeg vet at noen fortsatt sverger til kontanter, men å bruke kontanter er både dyrt, tungvint og usikkert, sier Sandmæl til DNBs hjemmesider.

Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. Foto: DNB

Hun lister opp følgende ulemper:

  • Får du regninger i postkassen fremfor elektronisk, må du også betale et fakturagebyr på hver regning.

  • Hvordan betaler du en regning kontant? Ved å oppsøke fakturautsteder som kanskje holder til i en annen by?

  • Tar du ut kontanter i minibank eller butikk, må du betale et gebyr.

  • Kontanter kan ikke spores og vil derfor være tapt hvis de blir mistet eller stjålet.

Øyeåpner

Heller ikke forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand er videre begeistret for fenomenet.

– Nei. Vi er på vei mot et kontantfritt samfunn, og dette oppleves som feil vei å gå, sier Tvetenstrand til Nettavisen.

Samtidig argumenterer mange av TikTok-erne for at metoden er en øyeåpner for hva de faktisk bruker penger på, og for hvordan prisene svinger og stiger.

– Du får en oversikt, som du kan ta på og se, sier TikTok-er og hjemmeværende mor, Shelise, til CNBC.