526 studenter ble tatt for fusk ved norske utdanningsinstitusjoner i fjor, ifølge Khrono.

På Universitetet i Agder (UiA) ble 74 felt for fusk, hvorav 54 ble utestengt. Universitetet hadde flere fuskesaker enn NTNU, som har tre ganger så mange studenter som UiA.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås felte til sammenligning kun to studenter.

– Sannsynligvis illustrerer dette at praktiseringen av samme regelverk er ulik, og dermed gjør at studenter ved én institusjon hyppigere straffes for fusk enn studenter ved andre. Og det mener vi er svært uheldig, sier leder Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon.

UiA-rektor Sunniva Whittaker mener tallene indikerer at tiden kan være moden for endringer i sektoren.

– At det er en stor spredning i antall saker mellom institusjonene, tyder kanskje på at det er på tide med en diskusjon i sektoren om hvordan vi håndterer disse sakene. Men man kan også si at det at vi har et høyt tall, betyr at vi har god kultur og gode rutiner for å avdekke fusk, sier hun.