Ungdom som oftere føler at andre overvåker dem i sosiale medier for å se hva de gjør, hvor de er eller hvem de er sammen med, har derimot oftere symptomer på angst og depresjon enn andre, ifølge FHI.

Totalt 2000 ungdommer fra en videregående skole i Bergen er med i studien.

Forskere fant at de som hadde symptomer på angst og depresjon oftere svarte at de følte seg overveldet av sosiale medier, overvåket og skulle ønske de lærte mer om hvordan bruken påvirker dem. Disse tre utsagnene vurderer forskerne som «kilde til bekymring».

Høy tidsbruk i sosiale medier er ikke størst kilde til bekymring, ifølge en ny studie fra FHI. Foto: Wilma Nora D. Nygaard / NTB

– Trenger ikke være problematisk

– Det er altså noe annet enn høy tidsbruk som er problematisk med sosiale medier, sier forsker Turi Reiten Finserås i FHI.

Forskerne vil imidlertid ikke konkludere at sosiale medier forårsaker psykiske problemer hos noen ungdommer.

– Psykiske problemer kan skyldes andre forhold som vi ikke har undersøkt, sier Finserås.

– Vår studie støtter at tidsbruk ikke er et godt mål på problematisk bruk av sosiale medier. Studien viser at det heller kan være andre aspekter ved bruk som potensielt kan være problematisk, sier hun.

De som har symptomer på angst og depresjon svarer oftere at de føler seg overveldet av sosiale medier, overvåket og skulle ønske de lærte mer om hvordan bruken påvirker dem, ifølge en studie fra FHI. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Snapchat høyt på lista

I Norge bruker omtrent 90 prosent av alle ungdommer sosiale medier, hvorav 37 prosent sier de bruker dem mer enn tre timer om dagen, ifølge FHI.

De mest brukte sosiale mediene blant gutter i studien var Youtube (91 prosent), Snapchat (91 prosent), Instagram (84 prosent) og Tiktok (60 prosent). For jenter var det Snapchat (97 prosent), Instagram (96 prosent), Tiktok (81 prosent) og Youtube (78 prosent).

I Norge bruker omtrent 90 prosent av ungdommer sosiale medier, ifølge FHI. Foto: Lise Åserud / NTB