Sommer og sol betyr pølser og engangsgrill for mange – enten det er i parken eller ute i skogen.

Men har du egentlig lov til å fyre opp engangsgrillen hvor som helst?

Generelt forbud

Rådgiver friluftsliv i Trondheim kommune, Helge Grenne, viser til allemannsretten.no. Hovedregelen er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark mellom 15. april og 15. september.

– Det samme gjelder engangsgrillen. Det finnes unntak, men man er selv ansvarlig for at det ikke oppstår noen brannfare. Man kan heller ikke kaste fra seg rask, eller sette igjen engangsgrillene i skogen. Det er også uakseptabelt å kaste dem fra seg i søppelbøtter, sier Grenne.

Han peker på at kommunen ofte ser utfordringer med engangsgrillbruk, og viser til at det pinseaften begynte å brenne i et avfallsskur på Munkholmen.

– Det er uklart hva som er årsaken til brannen, men jeg vil tro dette kan skyldes finværet og grilling, sa operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Bjørn Handegard, til Adresseavisen lørdag.

Egne grillplasser

Avdelingsleder for Bydrift idrett, park og skog i Trondheim kommune, Roger Hagestuen, forklarer at det er lov til å bruke engangsgrill hvor det er tydelig merket at det er lov.

– Det gjelder i strandsoner og etablerte grill- og bålplasser i parker og andre friområder, sier han.

Når det gjelder i gresset i for eksempel parker, viser han til det generelle bålforbudet og peker på at det ikke er uforbeholdent lov her.

Trondheim Bydrift har satt ut slike «grillcontainerne» flere steder - både i parker og ved strandsonen. Her i Lademoen park. Foto: Synne Mauseth

– Det handler om å ta vare på gresset på en ordentlig måte. Folk må være helt sikker på at det ikke er noen brannfare når de forlater området, sier Hagestuen.

I flere parker og ved strandsonen er det etablert egne containere for engangsgriller. Om du kaster varme griller i vanlig søppelbeholdere, vil de mest sannsynlig ta fyr, mens «grillcontainerne» tåler varmen ifølge Hagestuen.

– Tenk på brannfaren

Han forteller at det fra kommunens side ikke er ønskelig at det fyres opp engangsgriller på gresset.

– Det blir stygt og grillen ødelegger gresset helt. I verste fall er det ikke fint igjen før neste sesong. Vi ser aller helst at folk bruker de etablerte grill- og bålplassene, sier Hagestuen, og forteller at slike er etablert i flere parker og friområder i Trondheim.

Også han forteller at de får henvendelser om at folk ikke overholder bålforbudet, og viser til episoden på Munkholmen.

Trondheim Bydrift ser aller helst at folk bruker de etablerte grill- og bålplassene når engangsgrillen skal fyres opp. Foto: Rune Petter Ness

– Det aller viktigste er å tenke på brannfaren, både mens man griller og ikke minst etterpå, råder Hagestuen.

«Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.» heter det i bålreglene.

Alt fra engangsgrilling til sigarettrøyking og fyrverkeri kan etter omstendighetene altså representere et lovbrudd – hvis det gjøres på en måte som er brannfarlig.