Hengekøye-trenden ser ut til å ha kommet for å bli. Instagram og andre sosiale medier florerer av naturbilder hvor hengekøya er sentral.

Men har du egentlig lov til å henge den opp hvor som helst?

Allemannsretten gjelder

Rådgiver friluftsliv i Trondheim kommune, Helge Grenne, forklarer at det aller meste er lov i utmark – så lenge du tar hensyn til naturen.

– I utmark er det allemannsretten som gjelder, sier han.

Ifølge friluftsloven kan alle ferdes til fots hele året i utmark, så lenge man er hensynsfull og varsom. Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn to døgn av gangen. Teltet må heller ikke settes opp nærmere enn 150 meter til bebodde hus og hytter.

– Allemannsretten inkluderer mange aktiviteter, og hengekøyebruk er en del av det. Det er lov til å finne seg til rette, men det må gjøres på en forsvarlig måte, sier Grenne, og legger til:

– Grunnen til at det ikke er lov til å ligge lengre enn to døgn i telt på samme plass, er avfalls- og toalettproblematikk. Ei hengekøye skaper ikke like mye slitasje på marka som et telt gjør, men mye av den samme logikken gjelder også her.

I tillegg opplyser Merete Mauland i Trondheim bydrift at det ikke er lov å spenne opp hengekøye og slå leir i en sone på 100 meter fra drikkevannskildene Jonsvatnet og Benna.

- Vi opplever at mange flere ønsker å dra på hengekøyetur i området langs Jonsvatnet. Vi skjønner det, for det er jo mange fine steder. Men rent og trygt drikkevann er viktig for alle innbyggere i Trondheim og da må vi følge reglene som gjelder rundt kilden.

Ikke ønskelig

Avdelingsleder for Byrom og Grønnstruktur i Trondheim kommune, Tove Haugland, forteller at det ikke er ulovlig å spenne opp hengekøyer i parkene, men at det heller ikke nødvendigvis er ønskelig.

- Vi har ikke noe regelverk som går eksakt på hengekøye. Vi ønsker selvfølgelig at folk skal bruke parkene i Trondheim, men vi må samtidig tenke på trærne, sier hun, og peker på at hengekøyebruk kan føre til skader og slitasje på dem.

Hvor har du egentlig lov til å henge opp hengekøya di? Både i parken og i marka? Foto: Gorm Kallestad

- Mange henger dem opp uten å tenke på at de gnager i barken og lager sår. Trærne er enda mer sårbare i parkene enn ute i naturen.

Haugland understreker at de ønsker at de grønne lungene i byen skal brukes av befolkningen, men at man samtidig må vise hensyn.

Noen ødelegger

Grenne forteller videre at kommunen har fått en del henvendelser om at naturbruken ikke har vært helt forsvarlig i sammenheng med hengekøyer den siste tiden.

– Vi har fått meldinger om mer lokal trafikk i marka rundt byen enn tidligere. Det er naturlig, fordi det har vært den eneste muligheten den siste tiden. Det vi også merker da, er at det er en del folk ute som ellers ikke er like vant med å være i naturen. De tenker ikke på hvordan de skal henge opp køya eller bruke naturen på en hensynsfull måte, sier han.

Ifølge Grenne finner flere på egne løsninger, som ikke nødvendigvis er i tråd med idealene.

– Flere har hogget spor i trestammer for at hengetauet ikke skal gli ned. Det er som sagt lov til å bruke marka slik man vil, så lenge man ikke ødelegger naturen.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.