Tallene kommer fra en oversikt Norsk studentorganisasjon har laget i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge.

– Det er bra at færre studenter er i studentboligkø. Over 10.000 studenter som venter på studentboliger i studiestarten er allikevel altfor mange. De første ukene skal brukes til å bli kjent med medstudenter og faget ditt, ikke til å stresse med å finne et sted å bo, sier leder Håkon Randgaard Mikalsen i Norsk studentorganisasjon i en pressemelding.

Studentorganisasjonen viser til at regjeringen over tid har satset på bygging av studentboliger, og at det er én av grunnene til at det i år står færre studenter i kø. De mener likevel at behovet er større enn antallet boliger som bygges i dag.

– Behovet for flere studentboliger er fortsatt veldig stort. Hvis regjeringen og Stortinget fortsetter å øke antall studieplasser, må de også øke byggetakten de neste årene. Vi må kunne konsentrere oss om studiene og ikke om å finne et sted å bo, selv om vi blir flere studenter, sier Mikalsen.