I slutten av sommersesongen øker temperaturen i leiemarkedet betraktelig.

Både studenter og arbeidstakere flytter til byene og trenger et sted å bo.

Her får du en oversikt over hvilke rettigheter og lover det er viktig å passe på.

# 1. Feil og mangler ved boligen

Det første du må gjøre etter å ha signert en skriftlig kontrakt og flyttet inn i den nye boligen, er å lete etter feil og mangler.

Om du oppdager feil bør du enten varsle huseier, eller i hvert fall dokumentere de feilene du måtte oppdage. Gjør du dette, slipper du å havne i trøbbel seinere.

Dersom du ikke har gitt beskjed innen 14 dager, kan du risikere å bli holdt ansvarlig av huseier for feilene.

Er leiligheten skitten ved innflytting, bør du ta bilder av dette. Da kan du nemlig slippe å vaske boligen når du selv skal flytte ut. Ifølge loven skal boligen være like ren når du flytter ut, som da du flyttet inn.

#2. Egen konto for depositum

Når du skal inngå et leieforhold, må du mest sannsynlig betale et depositum til huseier.

Ifølge loven skal det opprettes en egen depositumskonto til disse pengene, og som leietaker må du kreve at dette blir gjort.

Dersom huseier har satt pengene på en vanlig bankkonto, kan du kreve å få tilbakebetalt depositumet med en gang.

Du har også krav på å få utbetalt forsinkelsesrente for den tiden pengene har stått ulovlig på en annen konto. Hvor mye forsinkelsesrente du har krav på, kan du regne ut her.

#3. Økning av husleie

Når du leier, er det lurt å være klar over hvordan husleien kan økes. Huseier kan øke leien på to lovlige måter.

Husleien kan økes i takt med konsumprisindeksen. Dette kan gjøres en gang i året, og huseier må varsle leietaker minst en måned i forkant av økningen.

En annen prisendring kalt «gjengs leie», kan innføres av både utleier og leietaker en gang hvert tredje år.

Gjengs leie regnes ut ved å sammenligne leiepriser fra tilsvarende boliger i det området du bor i. Ved å innføre en slik prisendring, skal det varsles seks måneder i forkant av endringen.

#4. Kjæresten din kan flytte inn kostnadsfritt

Mange tror at husleien kan økes dersom flere personer flytter inn i boligen du leier, men det stemmer ikke.

Loven sier derimot at du som leietaker har rett til å la familiemedlemmer flytte inn uten leieøkning, så lenge det ikke blir klart overbefolket i boligen. Dette gjelder både samboer, barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre.

Du kan ta inn andre personer i boligen også, men da skal huseier varsles.

Utleier må ha en saklig grunn for å nekte noen å flytte inn. Avslaget må knyttes enten til personen som skal flytte inn, eller at husrommet klart blir overbefolket.

#5. Oppsigelse

Ved oppsigelse av leieforholdet, kan flere problemstillinger oppstå.

Dersom huseier skal kunne si opp leieforholdet deres, må det være basert på en saklig grunn (se faktaboks).

Oppsigelsen skal gjøres via et skriftlig oppsigelsesbrev, og i dette brevet er utleieren din påbudt å informere deg om at du har anledning til å klage på oppsigelsen.

Hvis ikke oppsigelsen inneholder de ovennevnte punktene, er den ikke gyldig.

KILDER: Morten Fæste, advokat ved huseiernes landsforbund, Per Ole Sørensen, tvisteløser ved Husleietvistutvalget i Hordaland og Per Kårbø, saksbehandler i Leieboerforeningen i Norge.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.