I begynnelsen av september uttalte Marius Clem at han som BI-student ikke følte seg velkommen på Samfundet.

- Jeg opplevde tidlig at det var greit å ikke si at jeg studerte på BI, og jeg så at det var en tydelig isfront på Elgeseter bru. Studenter fra BI hang ikke særlig mye på Samfundet, både fordi de ikke følte seg velkommen og på grunn av fordommer på BI, sa han til Trd.by.

Høyere terskel

I mars ble Clem valgt som ny leder i BI Studentersamfunn (BIS), og 1. juli tiltrådte han sin nye stilling. Siden da har han jobbet for å få til ei holdningsendring blant studentene i Trondheim. I midten av september hadde Clem første møte med leder for Studentersamfundet, Frida Jerve, leder i Velferdstinget, Nina Salvesen, og Ukesjef 2019 Julian Mæhlen.

Jerve uttalte i begynnelsen av september at Samfundet er et sted for alle, men at de hadde få medlemmer fra både BI og Dronning Mauds Minne Høgskole. Mæhlen peker på at terskelen nok har vært høyere for studenter derifra.

- Det er ikke alle som opplever at det har vært en isfront. Mange har følt seg velkommen, men terskelen for å dra på Samfundet har nok vært høyere for en del BI-studenter. Mange snakker om studentmiljøet i Trondheim som studentmiljøet på NTNU. Språket i seg selv har vært ekskluderende, sier Mæhlen.

Konkrete tiltak

Etter møtene dem imellom, ble imidlertid representantene enige om konkrete tiltak for å endre dette. Under Uka 2019 ble BIs studentkort regnet som medlemskort på Samfundet på to av arrangementene.

Mæhlen var i to forelesninger på BI for å snakke om at mange studenter ikke følte seg velkommen, det ble laget en introvideo om tilbudene på Samfundet og representanter fra Samfundet sto på stand på BI på Brattørkaia for å selge medlemskort.

Frida, Julian, Nina og Marius mener og håper at isfronten på Elgeseter bru er i ferd med å smelte. Foto: Synne Mauseth

Det har ifølge Mæhlen gitt resultater.

- Samfundet har fått 100 nye medlemmer fra BI. Fra før av var det ti. Det er fremdeles ikke en stor andel når skolen har 1400 studenter, men det er en god start. Det er gøy å se at konkrete tiltak gir effekt på såpass kort tid, mener han.

Økonomisk avtale

NTNU, DMMH og BI er alle tilkoblet SIT hvor Velferdstinget er det politiske organet. Velferdstinget mottar semesteravgiften fra alle studentene i Trondheim - som til sammen utgjør 48 millioner kroner. Dette går blant annet til psykososiale helsetjenester og seksuell helsestasjon, men også til sponsmidler i frivilligheten. Velferdstinget har hatt økonomiske avtaler med blant annet NTNUI og Studentmediene over lengre tid, men aldri med BIS eller DMMH.

Dette blir det nå ei endring på, ifølge Salvesen.

- For første gang skal vi behandle en økonomisk avtale med BIS. Det er merkelig at det ikke har skjedd tidligere, mener Salvesen, og legger til at hovedtanken er at BIS skal få 400.000 kroner i støtte i år.

Ifølge Salvesen vil de også inngå en økonomisk avtale med DMMH.

Ikke helt i mål

- Hvordan skal dere opprettholde det gode samarbeidet og videre holdningsendring?

- I januar har Samfundet opptak til frivilligheten. Det er en veldig fin måte å få inn enda flere på. Markedsundersøkelsene våre viser at studentene drar på Samfundet dersom vennene deres gjør det. Får vi inn enda flere fra BI, kan det gi ringvirkninger, forteller Jerve.

Ifølge denne gjengen har Samfundet fått 100 nye medlemmer fra BI de siste månedene. Foto: Synne Mauseth

Mæhlen og Clem peker på at de skal fortsette med konkrete tiltak som handler om synlighet.

- Samfundet har nå blitt noe det snakkes mer og mer om på BI. Jeg merker allerede en endring i hvor studentene drar på byen, men det er viktig at vi ikke faller tilbake. Potensialet er fremdeles stort, sier Clem, som håper at Trondheim kan gå fram som et godt eksempel på en studieby som skaper godt samhold på tvers av institusjonene.

- Vi er ikke helt i mål, men på god vei til å smelte isfronten, legger Mæhlen til.