I november i fjor fikk alle jenter født mellom 1991 og 1996 tilbud om gratis HPV-vaksine.

Frem til nå er det kun jenter som har fått tilbudet.

Onsdag 10. mai la Høyre ut en pressemelding hvor de forteller at også gutter vil få dette tilbudet fra og med skoleåret 2018/2019.

Humant papillomavirus (HPV) er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen blant både kvinner og menn. Det finnes rundt 120 ulike typer HPV. Noen av dem er ikke farlige, mens andre kan øke risikoen for kreft hos begge kjønn.

Andelen av krefttilfeller som er relatert til HPV hos menn, om du sammenligner med kvinner, utgjør ca. 25 prosent. Men tilfeller av kreft som er relatert til HPV hos menn stiger, står det i pressemeldingen til Høyre.

– Økningen tilsier at både gutter og jenter bør gis mulighet til individuell beskyttelse. Derfor gir vi nå gutter samme tilbud om beskyttelse som jenter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, sier Høie i pressemeldingen.

Det tar litt tid

I pressemeldingen står det forklart at vaksinasjonen ikke kan innføres for inneværende skoleår fordi det tar tid å forberede endringer i barnevaksinasjonsprogrammet for Folkehelseinstituttet.

I året som kommer vil instituttet produsere og distribuere informasjon til kommunene, guttene og deres foreldre.